Finansiële
Jaareinde

  • 28 Februarie 2023

Algemene
Jaarvergadering

  • 14 Augustus 2023

Finansiële Verslae

Bekendmaking
van resultate

  • Mei 2023

Uitstuur van
Finansiële Jaarstate

  • Junie 2023

Interimverslag vir die halfjaar
tot Augustus

  • Oktober 2023