Min hektaar en duur wit mielies

Vir die eerste keer in dekades, gaan Suid-Afrika ‘n tekort aan wit mielies hê en dit sal ook bepaal hoeveel geel mieliemeel op die rakke in winkels sal verskyn. Die feit dat amper net die helfte van die land se standaard mielies suksesvol geplant was a.g.v. die droogte, sal ‘n hewige tekort aan voedselprodukte veroorsaak…