Missie

Om landbouverwante oplossings te lewer ter bereiking van ons besigheidsdoelwitte in die verkryging, verwerking, verskaffing en verkoop van landboubenodighede, produkte, dienste en produkte vir nismarkte, tot voordeel van alle belangegroepe.

Kernwaardes

  • Behoeftegedrewe
  • Deelnemend
  • Integriteit
  • Resultaatgedrewe
  • Dinamies & Innoverend

Geskiedenis

Eerste karakoelskape ingevoer: 1907
SAKK Vestiging: 1941
Koöperasie diversifiseer: 1982
Publieke Maatskappy met aandeelhouers: 1997

Uit die Raadsaal

Direksielede

JS Marais (Voorsitter)
VJ Klein
AR Kotzé
CF Kruger
JDM Minnaar
GC Olivier
JPN Stander (Vise-Voorsitter)
F Strydom
SD van Huyssteen (Besturende Direkteur)

 

Voorsitterskomitee

JS Marais (Voorsitter)
JPN Stander
SD van Huyssteen

 

Oudit- en Risikokomitee

JPN Stander (Voorsitter)
VJ Klein
GC Olivier
CF Kruger

 

Menslikehulpbronkomitee

VJ Klein
AR Kotzé (Voorsitter)
F Strydom
SD van Huyssteen

 

Sosiale- en Etiese komitee

JS Marais (Voorsitter)
G Marquard
JPN Stander
SD van Huyssteen

 

Maatskappysekretaris

G Marquard

Nominasie Brief

Ons Spesialiteit

KLK is trots op die verskeidenheid en samestelling van sy besigheidseenhede. KLK is betrokke by die verskaffing van landboubenodighede, boumateriaal, brandstof, vleisverkope, huide en velle, motorverkope en lewendehawe veilings, sowel as die verpakking en uitvoer van rosyne.

Weeklikse skaap- en beesvleispryse

KLK-aandeleverhandeling

Omvattende dekking

Finansiële verslae

Verspreider van groothandel BP-brandstof en 12 rybane

Nuwe en gebruikte

Kalender en veilingsdatums

Landbou handelstakke & Build it, Vleis, Lewendehawe en Skaapvoerkraal

Ons kom ‘n lang pad…

Die ontstaan van KLK – of soos dit voorheen bekend was – SAKK is sinoniem met karakoelpels. Sedert die eerste 11 karakoelskape in 1907 uit die destydse Suidwes-Afrika ingevoer is, het die bedryf snel ontwikkel. Die behoefte om georganiseerde optrede was van meet af ʼn prioriteit onder karakoel boere. Dit het dan ook gelei tot die stigting van diè koöperasie op 24 September 1941. Op 28 November 1941 word SAKK dan ook amptelik as ʼn koöperasie geregistreer.

Stories rondom daardie begindae is legio – veral die stories rondom die smokkel van karakoelskape snags oor die grens wat vandag nog dikwels oorvertel word. Die koöperasie het gou sy voete gevind en was instrumenteel tot die groei van die bedryf. Met die loop van die jare is die behoefte van lede aangespreek ten opsigte van die insetkant en is die Handelsafdeling tot stand gebring waarvan die omset vanjaar die R600 miljoen kerf verbygesteek het. Soos dit met so baie landbou bedrywe gaan, het ʼn paar faktore daartoe gelei dat die prys van die pelse gedaal het en die produksie van pelse drasties begin afneem het. Dit is interessant dat die produksie van pelse aan die einde van die sewentiger jare meer as twee miljoen was en vandag afgeneem het tot minder as twintig duisend pelse per jaar.

Die Direksie het besluit om te diversifiseer en in 1982 is begin met die bemarking van vleis. Die daling van die pryse van pelse het daartoe gelei dat die boere hoofsaaklik na dorper boerdery oorgeskakel het en het indirek daartoe gelei dat die Maatskappy vandag betrokke is by veilings, verslagting en uit-die-hand transaksies.

ʼn Verdere belangrike gebeurtenis was toe SAKK die belange van BKB in die Noord-Kaap uitgekoop het. Een van die voorwaardes was dat die koöperasie se naam verander en het Karakoel- en Lewendehawe Koöp. Bpk. tot stand gekom. Daarna het die onderneming toegetree tot die motorbedryf en brandstof, ʼn versekeringsafdeling is gevestig, voerkrale is opgerig en die abattoir op Upington is bekom. Langs die pad is ook almalgamasies met Trans-Oranje Koöperasie sowel as Kenhardt Vleiskoöperasie, twee nuwe takke op Rietfontein en Keimoes onderskeidelik, is bygevoeg. Hierdie gebeurtenisse het KLK-Koöp se bedryfsgebied aansienlik vergroot en ruimte geskep om finansieel te oorleef en groei.

Die Koöperasie is op 17 September 1997 omskep in ʼn Maatskappy met aandeelhouers wat dieselfde was as die lede van die Koöperasie. Daar was geen keer aan KLK se groei nie en word oor die volgende 10 jaar bygevoeg die Veilingsentra’s van Karoo Osche te Kuruman, Postmasburg en Olifantshoek; handelstakke van Suidwes Beleggings te Kuruman en Hotazel; Oranje Meganies met die Nissan agentskap en vulstasies; Hamiltons & Carnarvon abattoir; Verspreidingsdepot van BP-petroleum op Upington en ook Wes-Karoo Koöperasie wat insluit handelstakke, vulstasies en ʼn abattoir.

Gedurende die afgelope tien jaar het die ontbondeling van Meattrust/Just Lamb plaasgevind en het KLK se eie vleisbemarkingsketting gevestig asook vier Build it boubenodighede winkels op Kathu, Kuruman, Postmasburg en Upington toegevoeg tot sy handelsnetwerk.

Die Thembeka SEB-transaksie is ontbind waarna die 20% belang in KLK teruggekoop is. Meer onlangs is Ramskop Abattoir opgegradeer en is ‘n beeshuid verwerkingsaanleg (natblou) te City Deep verkry, wat deel vorm van die SA Dorper Groep waar dorpervelle berei word vir die Italiaanse modemark en huide in natblou vorm vir die motorindustrie verwerk word. In 2015 is 50% aandeel in Carpe Diem Raisins verkry. In Julie 2020 het KLK dan ʼn verdere 30% aandeel in Carpe Diem Raisins verkry en besit nou 80% aandeel teenoor van der Colff Beleggings wat 20% aandeel besit.

Dit is dan die geskiedenis van KLK in ‘n neutdop – die verhaal van die veeboer se eie organisasie in hierdie harde, maar tog ook dankbare en oorvloedige wêreld wat gegroei het tot ‘n dinamiese maatskappy met ‘n omset van meer as R2000-miljoen per jaar.