Drought still persists, despite rain

A large part of South Africa is still dealing with drought despite the rain. According to the government, dam levels decreased due to harsh weather patterns. Farmers are struggling to keep crops and animals alive due to the low dam levels and water shortages. “Our dams this week are sitting at 54.9% as compared to…

Health Benefits of Pecan Nuts

Pecan nuts are beneficial to one’s health in many ways. They are packed with manganese, potassium, calcium, iron, magnesium, zinc, and selenium. It also contains more antioxidants than any other nut in its family. We take a look at the health benefits of pecan nuts. Pecan nuts help lower the (LDL) ‘bad’ cholesterol and increase…

Beleid oor swart nyweraars goedgekeur

Die beleid rakende swart nyweraars is goedgekeur deur die Kabinet en verseker ’n positiewe invloed op die land. Swart nyweraars sal in die industrialiseringsproses ingesluit word. Dr. Rob Davies, Minster van Handel en Nywerheid, sê:  “Die skep van swart nyweraars sal een van die beduidende maniere wees hoe ons met die land se industriële ontwikkeling…

Min hektaar en duur wit mielies

Vir die eerste keer in dekades, gaan Suid-Afrika ‘n tekort aan wit mielies hê en dit sal ook bepaal hoeveel geel mieliemeel op die rakke in winkels sal verskyn. Die feit dat amper net die helfte van die land se standaard mielies suksesvol geplant was a.g.v. die droogte, sal ‘n hewige tekort aan voedselprodukte veroorsaak…