Finansiële Oorsig

FINANSIËLE RESULTATE VIR DIE 6 MAANDE GEËINDIG 31 AUGUSTUS 2021
Die verdienste van R29.0 miljoen, vir die ses maande geëindig 31 Augustus 2021, verbeter met 8.6% vergeleke met die ooreenstemmende periode van die vorige jaar. Die wesensverdienste per aandeel vir die ses maande van 169 sent per aandeel is 8.3% beter vergeleke met die 156 sent per aandeel van die ooreenstemmende periode van die vorige jaar.

Die verbeterde Groepsresultate word hoofsaaklik toegeskryf aan die styging in winsbydraes van die Handels-en-Brandstofafdeling en die verkryging van ‘n addisionele 30.0% belang in Carpe Diem Raisins. Die impak van die pandemie en die grendelstaat in reaksie tot die ramptoestand dra steeds by tot ‘n afname in ekonomiese aktiwiteite. Die voortslepende droogte in die Noord Kaap word weerspieël in die verlangsaamheid van herstel in slaggetalle wat slegs 9.1% hoër is terwyl vleispryse ongeveer 16.1% hoër is as die ooreenstemmende periode van die vorige jaar.

Carpe Diem Raisins se resulate is laer as die vorige jaar weens die laer tonnemaat verkope asook die laer verkooppryse wat gerealiseer het as gevolg van die versterking van die R/$ wisselkoers. Die laer verkoopsvolume is toeskryfbaar aan logistieke oponthoud en vertraging vanuit die Kaapse hawe met uitvoere weens die kuberaanval op Transnet. Hierdie agterstand in uitvoervolume sal gedurende die tweede sesmaande-periode opgevang word.

Die Groepsinkomste het met 0.6% afgeneem tot R1 257.9 miljoen, weens laer inkomste vanaf Carpe Diem Raisins.