Finansiële Resultate

Die verdienste van R24.4 miljoen, vir die ses maande geëindig 31 Augustus 2019, is marginaal laer met 1.2% in vergeleke met die ooreenstemmende periode van die vorige jaar.

Die ietwat laer Groepsresultate word hoofsaaklik toegeskryf aan Carpe Diem Raisins, die Veilingsafdeling en die Motorafdeling, met onderskeidelik laer volume rosyne verkope, laer veilingsgetalle en laer voertuigmarges. Die Landbou Handelsafdeling, SA Dorper (huide en velle) en die Brandstofafdeling het goeie resultate behaal.