Finansiële Resultate

Die verdienste van R51.6 miljoen verteenwoordig ‘n 1.0%-daling vergeleke met die vorige jaar. Die wesensverdienste per aandeel het vanaf 310 sent per aandeel tot 292 sent per aandeel verminder.

Die swakker resultate word hoofsaaklik toegeskryf aan die daling in winsbydraes van Carpe Diem en die R1.4m negatiewe impak van IFRS16.

SA Dorper en die Brandstofafdeling het beter as die vorige jaar presteer met die Handelsafdeling wat ‘n soortgelyke resultaat behaal as laasjaar. Die Vleis-, Lewendehawe en Motorafdeling het ietwat swakker presteer as die vorige jaar as gevolg van swak mark-, natuur- en ekonomiese toestande.