Besigtig die onderstaande skakels vir meer inligting oor ons verskeidenheid kort – en langtermyn gesondheids – / mediese-versekeringsopsies.

GESONDHEIDSVOORDELE IN SA

Die gesondheidsvoordele-bedryf is kompleks en dinamies, in ‘n baie interessante mark, wat diverse produkte & dienste aan lede bied. Met die hedendaagse wetgewing en voortuitsigte van verandering, raak die keuse van ‘n Mediese fonds baie kompleks. Tydens die evaluering van ‘n geskikte mediese fonds kan lede die volgende riglyne gebruik ten einde van hulp te wees:

 

HOSPITAAL DEKKING

Tydens hospitalisasie, is die lid blootgestel aan saal- en teaterfooie, wat jaarliks bepaal word deur die NHRPL en onderskeie mediese fondse. Indien ‘n lid opgeneem word in enige privaat hospitaal, onderneem die hospitaal groepe om slegs die ooreengekome tarief te hef vir die onderskeie saal- en teaterfooie. Spesialiste en narkotiseurs se tariewe is normaalweg hoër as die NHRPL en lede mag ‘n tekort ervaar. Fondse bied planne waar die dekking vir diensverskaffers binne hospitaal wissel vanaf 100% NHRPL tot 300% NHRPL.

 

CHRONIESE MEDISYNE DEKKING

Wetgewing bepaal dat alle mediese fondse die 26 Voorgeskrewe Minimum Voordele (VMV) moet dek. Hierdie toestande word jaarliks aangepas en sluit in dekking vir diabetes, epilepsie, asma, bloeddruk ens. Die onderskeie fondse se dekking sluit hoofsaaklik slegs generiese medisyne in gebaseer op n medisyne formulier. Indien ‘n lid nie binne die lys van VMV’s is nie, bied die fondse in meeste gevalle planne met alternatiewe dekking teen n hoër maandelikse koste.

 

ONKOLOGIE PROGRAMME

Soos met chroniese medisyne, bied fondse dekking vir kanker en verwante voordele, met beperkings per plan. Die meeste fondse bied ook aan lede ‘n onkologie program waar die lid ekstra voordele ontvang sou hy registreer vir voordele.

 

GEVORDERDE RADIOLOGIE

Gevorderde radiologie (MRI/CT skandeerings) kan ‘n groot uitgawe wees indien die fondse die koste as deel van die lid se mediese spaarrekening hef of ‘n beperking geplaas word op die maksimum beskikbaar vir die lid per jaar. Fondse vereis in die meeste gevalle dat lede die gebruik van die dienste moet motiveer en voorafgoedkeuring is noodsaaklik.

 

BUITE HOSPITAAL DEKKING

Buite hospitaaldekking word gefinansier deur ‘n lid se mediese spaarrekening (MSR). Die maksimum bydrae tot die MSR word beperk tot 25% van die lid se totale maandelikse bydrae. Sekere mediese fondse egter, het die MSR bydrae verminder en varieer tussen 0% en 25 %. Die geld in die MSR bly te alle tye die lid se eiendom en surplus fondse word oorgeplaas van jaar tot jaar. KLK bied aan sy lede nie net die dienste van gesondheidsvoordele konsultante naamlik Verso Health (Pty) Ltd nie, maar is daar ook 2 personeellede in Upington en Calvinia onderskeidelik met wie lede daagliks hul navrae oor hul mediese fonds kan bespreek.

 

Die onderskeie kontakpersone is:

Charl Holwill Makelaar – Charl Holwill – charl@holwill.co.za Tel: 021 035 0388

KLK Upington – Lize Jooste – medies@klk.co.za Tel: 054 – 337 6289

KLK Calvinia – Lizette Lambrecht – Email: Lizette@klk.co.za  Tel: 027 – 341 8219

KLK Calvinia – Elsie Louw – Email: ina@klk.co.za Tel: 027 – 341 8213

MAAK SEKER JY’S REG VERSEKER: 

 • Maak seker jou versekerde bedrag is voldoende om voorsiening te maak vir waardevermeerdering- en vermindering. Verseker jou items teen die huidige vervangingswaarde.
 • Moenie selektief verseker nie.
 • Maak seker dat hoërisiko items soos jou selfoon en skootrekenaar allerisiko-dekking het.
 • Ywerige kampeerders, duikers of gholfspelers word aangeraai om die toerusting onder die Allerisiko-afdeling van ‘n polis te spesifiseer.
 • Benewens versekering, is dit ewe noodsaaklik om in die vakansietyd ook veiligheidsbewus te bly. Maak seker dat jou besittings in die hotel of vakansieoord veilig is.
 • As jy enigsins twyfel, hou jou kosbaarhede in ‘n kluis wat by die meeste vakansieplekke beskikbaar is.

 

ONTDUIK SO DIE MOTORDIEWE

 • Parkeer jou motor so ver moontlik in ‘n motorhuis of ‘n goed beligte area.
 • Maak seker jou motor is behoorlik gesluit en dat al die vensters toegemaak is.
 • Aktiveer te alle tye die alarmstelsel of gebruik ‘n stuur -of rathefboomslot.
 • Moenie waardevolle artikels in die motor laat nie.
 • Sluit dit liewer in die kattebak toe waar dit buite sig is.
 • Verwyder alle kompakskyfspelers, radio’s en bandspelers indien moontlik.
 • Dra alle sleutels by jou. So kan jy verhoed dat die booswig wat inbreek toegang tot byvoorbeeld jou huis of kantoor verkry.
 • Parkeerterreine en sakegebiede bly ‘n teiken.  Parkeer daar waar goeie toesig en beperkte in- en uit gange is.

 

WEES BEDAG EN OPLETTEND WANT ENIGIEMAND SE NALATIGHEID BEVORDER MISDAAD

UPINGTON
Dawid van Zyl +27 (054) 337 6277 / 072 446 5816 dawid@klk.co.za
Loëla Myburgh +27 (054) 337 6236  versekering@klk.co.za
 

CALVINIA

Lizette Lamprechts +27 (027) 341 8219 lizette@klk.co.za

WAT OM TE DOEN AS JY IN ‘ N ONGELUK IS:

 • Hou onmiddellik stil. As iemand dood of beseer is, moet jy nie die voertuig verskuif nie.
 • Moenie met die voertuig ry indien meganiese skade kon plaasvind nie.
 • Kry die ander bestuurder se besonderhede – naam, adres, telefoonnommer, fabrikaat, model en registrasienommer van sy/haar voertuig, die naam van sy/haar versekeraar en, indien die voertuig aan iemand anders behoort, die eienaar se naam, adres en telefoonnommer.
 • Verstrek jou naam en ander besonderhede aan wie ook al rede het om dit aan te vra.

 

DIE HEEL BELANGRIKSTE IS – moet NOOIT erken dat jy die ongeluk kon veroorsaak het nie.

 • Probeer getuies in die hande kry. Skryf hul name, adresse, telefoonnommers en, waar moontlik, hul indrukke van die ongeluk neer. Maak ‘n aantekening van die polisie- of verkeersbeampte se nommer en werkstasie.
 • Maak ‘n aantekening van waar die ongeluk plaasgevind het – naam van die pad en omgewing, of besonderhede van die snelweggedeelte (bv. Tussen watter afritte, afstand van naaste dorp) en die toestande (weer, uitsig, toestand van die pad).
 • Maak ‘n aantekening van die presiese tyd en datum van die ongeluk
 • Skets die posisie van die voertuig tydens die ongeluk.
 • As jou voertuig gesleep moet word, maak seker dat die operateur SATRA geaffilieer is. Maak seker dat jy weet waarheen jou voertuig geneem word, Ja kan die operateur identifiseer aan die kenteken van SATRA.
 • Rapporteer die ongeluk binne 24 uur aan die SA Polisiediens, selfs al was dit net ‘n klein ongeluk. Toon jou rybewys en verstrek jou volledige besonderhede.

 

KONTAK JOU MAKELAAR INDIEN JY NIE SEKER IS VAN WAT OM TE DOEN NIE.

PDF Download