KLK Fluitjieblaser

  1. .

   1. Watter maatskappy/tak wil jy rapporteer?
    Maatskappy / tak naam *
   2. Adres van die maatskappy/tak?
    Afdeling *
    Adres *
    Dorp *
   3. Ek is 'n:
    KlientKontrakteurVerskafferWerknemerAnder
   4. Is jy bereid om jou naam te verskaf?
    Ek verkies om anoniem te blyMy naam en kontakbesonderhede is:
  2. .
   1. Dui asb die mees toepaslike beskrywing van die insident wat jy rapporteer aan:
    Bedrog (ingesluit: wederregtelike namaak van oorspronklike om te bedrieg, vervalsing van dokumente/eise, identiteitsbedrog)Wangedrag (ingesluit: seksuele teistering, enige vorm van diskriminasie, intimidasie, misbruik van gesag, wanaanwending van maatskappy bates)Onetiese Gedrag (ingesluit: bevooroordeeld, nepotisme, oortreding van maatskappybeleid, botsing van belange)DiefstalKorrupsie (ingesluit: enige vorm van omkopery, samespanning met derde partye)Ander
  3. .

   1. Ken jy die naam van die persoon of die tak / afdeling / maatskappy betrokke?
    Ja
    Indien JA verskaf asseblief Tak, afdeling en persoon se naam?
    Tak:
    Afdeling:
    Persoon se naam:
    Nee
   2. Is daar nog partye betrokke wat jy wil byvoeg?
    Ja
    Indien JA verskaf asseblief persoon se naam?
    Persoon se naam:
    Nee
   3. Is bestuur ingelig?
    JaNee
  4. .

   1. Wanneer het die insident plaasgevind?
   2. Waar het die insident plaasgevind?
   3. Hoe weet jy van die insident?
   4. Is enige stawende bewyse/inligting beskikbaar?
   5. Kan jy asb die insident in detail beskryf.
    Verskaf so veel inligting as moontlik, dui aan tyd, datum, plek en naam waar moontlik.
    WIE is betrokke? WAT het die persoon gedoen? WAAR? WANNEER? HOE?

   6. Weet jy of die insident steeds voorkom:
    Ja, binne 24 uurJa, na 24 uurNee, dit sal nie weer gebeur nieEk weet nie

   Die volgende kommunikasiekanale is beskikbaar indien jy van hierdie diens gebruik sou maak
   (met die opsie om anoniem te bly indien jy dit so sou verkies):

   Grandville Marquard by +27 54 337 6212
   Faks: +27 86 540 7800
   Whatsapp: +27 63 431 9650

   * Maak asseblief seker dat jy hierdie velde voltooi!