Kudde-immuniteit is belangrik

Kudde-immuniteit is belangrik

Alhoewel dieresiektes in veeboerdery onvermydelik is, word dit dikwels oor die hoof gekyk en kan dit tot groot skade vir produsente lei – indien dit nie reg bestuur word nie. Dieresiektes sluit nie net kliniese gevalle in die kudde in nie. Vir elke dier wat klinies siek is, is daar ’n groep diere sonder ooglopende…

stress in ruminants

Stress in ruminants

When animals are stressed, their bodies release cortisol as a stress response. Cortisol is a hormone that helps the animal escape stressors by giving it extra energy, this could however be detrimental to the animal’s health if the stress continues over a long period. Homeostasis occurs when the body is able to maintain a stable…