How important our farmers really are:

How important our farmers really are:

Farmers are one of the key pillars of our food supply chains, and in the grand scheme of things, part of the web of aspects we rely on in order to survive. We tend to forget that we live in a society of convenience, not having to physically plough and harvest our food but rather hop into our cars to head down the road in order to fetch a prepacked meal to cook without needing to give it a second thought.

trade surplus

Suid-Afrika se sitrusbedryf kry ‘n kans om te skyn

Suid-Afrika en Spanje het onlangs hande gevat om die sitrusbedryf te verbeter. Die twee lande het die Wêreld-sitrusorganisasie(WSO) gestig om ‘n platform te skep waar belangrike gesprekke kan plaasvind, vrae beantwoord kan word, innovering te bevorder en die sitrusgebruik wêreldwyd te verhoog. Die doelwit van die organisasie is om vir plaaslike boere die geleentheid te gee om in te breek in die internasionale bedryf.