Kobus Marais

KLK Direksie (Voorsitter)
Voorsitterskomitee (Voorsitter)
Sosiale en Etiese komitee (Voorsitter)

Pieter Stander

KLK Direksie (Vise-voorsitter)
Oudit-en-Risikokomitee (Voorsitter)
Voorsitterskomitee
Sosiale en Etiese komitee

Charl du Plessis

KLK Direksie (Besturende Direkteur)
Voorsitterskomitee
Menslikehulpbronkomitee
Sosiale en Etiese komitee

Gert Olivier

KLK Direksie
Oudit-en-Risikokomitee

Arend Kotzé

KLK Direksie
Oudit-en-Risikokomitee
Menslikehulpbronkomitee (Voorsitter)

Venete Klein

KLK Direksie
Menslikehulpbronkomitee

Danie Minnaar

KLK Direksie

Francois Strydom

KLK Direksie
Menslikehulpbronkomitee

Grandville Marquard

Maatskappysekretaris
Sosiale en Etiese komitee

Johan Koen

KLK Direksie (Finansiële Direkteur)

Carl Klingenberg

KLK Direksie