Kobus Marais

KLK Direksie (Voorsitter)
Voorsitterskomitee (Voorsitter)
Sosiale en Etiese komitee (Voorsitter)

Pieter Stander

KLK Direksie (Vise-voorsitter)
Oudit-en-Risikokomitee (Voorsitter)
Voorsitterskomitee
Sosiale en Etiese komitee

Charl du Plessis

KLK Direksie (Besturende Direkteur)
Voorsitterskomitee
Menslikehulpbronkomitee
Sosiale en Etiese komitee

Gert Olivier

KLK Direksie
Oudit-en-Risikokomitee

Arend Kotzé

KLK Direksie
Oudit-en-Risikokomitee
Menslikehulpbronkomitee (Voorsitter)

Venete Klein

KLK Direksie
Menslikehulpbronkomitee

Danie Minnaar

KLK Direksie

Francois Strydom

KLK Direksie
Menslikehulpbronkomitee

Grandville Marquard

Maatskappysekretaris
Sosiale en Etiese komitee

Carl Klingenberg

KLK Direksie