Kathu

Gerhard Smit
Tel: 053 723 1752
Cell: 084 017 5181

Postmasburg

Annalize Sekgoro
Tel: 053 313 0449
Cell: 060 843 9747

Upington

Louis Nel
Tel: 054 332 3727
Cell: 072 758 7891

Kuruman

Diederik Reinecke
Tel: 053 712 2222
Cell: 073 834 0444