FINANSIËLE RESULTATE

Die verdienste van R31,8 miljoen, vir die ses maande geëindig 31 Augustus 2023, daal met 15,9% vergeleke met die ooreenstemmende periode van die vorige jaar.
Die wesensverdienste per aandeel vir die ses maande het vanaf 194 sent per aandeel tot 122 sent per aandeel verlaag.

Die laer Groepsresultate word hoofsaaklik toegeskryf aan die daling in winsbydraes van Carpe Diem Raisins, die Handelsafdeling en SA Dorper (huide en velle).

Die Brandstofafdeling se resultate is hoër as die vorige jaar.

Carpe Diem Raisins se resultate is swakker weens die verhoogde kredietrisiko (R17,0m) in die Amerikaanse mark waar 'n groter volume rosyne tydens die afgelope jaar bemark is, asook laer tonnemaat verkope, alhoewel beter verkooppryse gerealiseer het as die vorige jaar. Die laer verkoopsvolumes van Carpe Diem Raisins word toegeskryf aan meer gedempte vraag na rosyne van Europese verbruikers en die logistieke vertraging van verskeping as gevolg van beperkings op die beskikbare skeepsvragruimte.

Ingesluit in die verdienste is die wins met verkoop van die Motor- en Lewendehawe afdeling persele van R11,0 miljoen.

Die kontantposisie van die Groep het met R60,7 miljoen tot R98,0 miljoen verswak vanaf Februarie 2023. Die swakker vraag na rosyne en die vroeër rosyntjie oes plaas meer kontantvloeidruk op die onderneming. Die balansstaat is egter steeds kern gesond.
Die netto bedryfskapitaal het vanaf 28 Februarie 2023 met R21,6 miljoen verminder hoofsaaklik as gevolg van krediteure wat met R160,1 miljoen verminder, terwyl voorraad met R44,1 miljoen en handelsdebiteure met R112,1miljoen daal.
Die verkryging van die oorblywende nie-beherende belang (20%) in die Carpe Diem Raisins groep is met 'n effektiewe datum van 1 Junie 2023 verkry en die oordrag van die verwerkingsfasiliteit/eiendom is ook afgehandel.

Winsaankondiging

Vir die jaar geëindig 31 Augustus 2023

KLK Jaarverslag 2023 en Algemene Jaarvergadering besluite

Gekonsolideerde Finansiële State

Vir die jaar geëindig 28 Februarie 2023