1. BY WIE KAN EK DIE INSIDENT WAT EK WIL RAPPORTEER AANMELD?

 • KLK Etiese lyn
 • Hoof Interne Oudit
 • Besturende Direkteur
 • Voorsitter – Oudit en Risikokomitee
 • Voorsitter – Sosiale en Etiese komitee

2. WAAR KAN EK DIE INSIDENT AANMELD?

 • Telefoon: 054 337 6212
 • Faks: 086 540 7800
 • WhatsApp: 054 337 6212

3. WAT KAN EK AANMELD?

 • Bedrog
 • Korrupsie
 • Wangedrag
 • Onetiese gedrag
 • Nie- nakoming van wette, beleid en reëls

4. KAN EK ANONIEM BLY?

 • Ja daar is ‘n opsie om anoniem te bly

5. WORD MY IDENTITEIT VERTROULIK GEHOU?

 • KLK sal sy uiterste bes doen om ‘n persoon se identiteit te beskerm

6. WAT AS EK GEVIKTIMISEER OF GETEISTER WORD?

 • KLK sal geen teistering of viktimisasie duld nie en sal optree om werknemers en eksterne partye te beskerm indien hulle ‘n aangeleentheid te goedere trou onthul