Archives

Kudde-immuniteit is belangrik

Kudde-immuniteit is belangrik

Alhoewel dieresiektes in veeboerdery onvermydelik is, word dit dikwels oor die hoof gekyk en kan dit tot groot skade vir produsente lei – indien dit nie reg bestuur word nie. Dieresiektes sluit nie net kliniese gevalle in die kudde in nie. Vir elke dier wat klinies siek is, is daar ’n groep diere sonder ooglopende…

Read more
Rooivleisbedryf

Optimalisering van voerkrale in die rooivleisbedryf

“Naspeurbaarheid” – die woord in landbou waaroor almal gons is maar net een van die komponente wat bydra tot die sukses van rooivleisbedryf. In ‘n artikel deur AgriOrbit praat Burger Marais, ‘n suksesvolle rolspeler, oor die faktore wat bydra tot die optimalisering van die rooivleiswaardeketting. In die artikel bespreek hy naspuerbaarheid en ander faktore wat…

Read more
Boks vir 'n Boer

Boks vir ‘n Boer: Droogtehulp steeds broodnodig in NK

Ná goeie reën in die Noordelike gedeeltes van die Noord-Kaap lyk dit asof die wêreld stadig maar seker terug keer na sy ou self, maar in die sentrale gedeeltes is die situasie nogsteeds benoud. Elria Steinberg van Boks vir ‘n Boer doen ‘n roep op almal om steeds aktief betrokke te raak by droogtehulpondersteuning, soos…

Read more
sprinkaan

Nuutste uitbraak van Locustana pardalina-pes dreig dele van NK

Vooruitsigte van ‘n nuwe sprinkaan-plaag hang soos ‘n donkerwolk oor dele van die Noord-Kaap. Dit volg na die onlangse goeie reën wat groot dele van Suid-Afrika ontvang het oor die laaste ruk. Die departement van landbou het bevestig dat hulle nuwe uitbrake probeer verhoed in dele van die Noord-Kaap onder andere in Upington en Griekwastad.…

Read more
stress in ruminants

Stress in ruminants

When animals are stressed, their bodies release cortisol as a stress response. Cortisol is a hormone that helps the animal escape stressors by giving it extra energy, this could however be detrimental to the animal’s health if the stress continues over a long period. Homeostasis occurs when the body is able to maintain a stable…

Read more