REGISTREER - REGISTER
 
LID - MEMBER
Lid nr / Member no:
* sonder skuins streep en letters / without back slash and letters
Naam & van of Besigheid / Name & surname or Business:
  *
     
Posadres / Postal address:
  *
     
Wagwoord / Password:
  *
     
E-pos / E-mail:
  * maak asseblief seker van spelling / please make sure of spelling
     
Kontak nr / Contact no:
  *
     
Ouditeur (Rekenmeester) / Auditor (Accountant):
 
     
Ouditeur (Rekenmeester) E-pos / Auditor (Accountant) E-mail: